مقاله نکته هايي از روايات پايان کار ضحاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: نکته هايي از روايات پايان کار ضحاک
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضحاک
مقاله فريدون
مقاله روايات حماسي
مقاله اساطيري ايران
مقاله شاهنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيدنلو سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشهورترين روايت پايان کار ضحاکدر سنت حماسي، اساطيري ايران به بند کشيده شدن او در بن غاري در دماوند است که در شاهنامه و بسياري ديگر از منابع آمده. مطابق متون پهلوي ضحاکتا روز رستاخيز در آنجا زنداني است و در آن هنگام بند مي گسلد و پس از زيانکاري کشته مي شود. درباره علت کشته نشدن و زنده زنداني گشتن ضحاکتوضيحاتي در سنت زرتشتي و روايات عاميانه آمده است و پژوهشگران نيز فرضيات مختلفي در اين باره مطرح کرده اند. نظريه ديگر اين است که با توجه به شواهد داستاني يکبن مايه هند و اروپايي و سامي، ضحاکبراي تحمل رنج و عذاب اين جهاني و سپس انجام دادن خويشکاري رستاخيزي زنده مي ماند.
غير از فريدون و نيز سام يا گرشاسپ به عنوان بند کنندگان و کشندگان ضحاک، در شماري از روايات رسمي و عاميانه، نريمان، کاوه و حضرت سليمان(ع) هم از جمله دستگير کنندگان اين شهريار پتياره فش معرفي شده اند. در غالب روايات، محل زندان ضحاکغار يا چاهي در دماوند است و بر پايه اشاره بعضي منابع فريدون او را با زهي از پوست خود وي مي بندد. اين کار که نمونه هاي ديگري نيز در داستانهاي ايراني و غير ايراني دارد احتمالا از آن روي است که موجوداتي چون ضحاکرا با هر بندي غير از پوست يا يکي از اجزا، اندامها و متعلقات آنها يا نزديکانشان ببندند، مي توانند آن بند را بگسلند. با اين حال فريدون به گزارش برخي مآخذ براي جلوگيري از گريز ضحاکاز زندان نگهباناني بر او مي گمارد. از جمله: نگاره يا پيکره خويش، آهنگران سندان کوب، گروهي از پريان، طلسمي به هيات دو مرد و دسته اي از محافظان با سالاري ويژه.
تفصيل مطالب مذکور و برخي ديگر از نکات و جزييات روايات پايان کار ضحاکدر سه بخش: الف) زنده ماندن يا کشته شدن ضحاک ب) به بند کشنده و کشنده ضحاک ج) بند و بندجاي ضحاک. بررسي شده است.