سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن میش مست نهی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی
علی دریاب –

چکیده:

مفاهیم مشت قپذیری، تحدب و مینیمم سازی یک نگاشت فازی در مقالات مختلف شناخته شده هستند. هدف این مقاله گسترش و تعمیم این مفاهیم به نگاش تهای فازی چندمتغیره با استفاده از روش باکلی -فیورینگ، و به دست آوردن شرط کروش -کان- تاکر برای مسائل مینیمم سازی فازی مقید می باشد