مقاله نگاهي به تاريخچه شيواپرستي در دين هندويي: خاستگاه، تحول و مکاتب آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: نگاهي به تاريخچه شيواپرستي در دين هندويي: خاستگاه، تحول و مکاتب آن
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودره
مقاله شيوا
مقاله تمدن دره سند
مقاله شکتي
مقاله پشوپتي
مقاله بهکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتبايي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيواپرستي از گرايش هاي مهم دين هندويي است که پيروان بسياري را به خود اختصاص مي دهد. اين گرايش بر پرستش شيوا، خداي کهن که مفاهيم متبايني را در خود دارد، متمركز است. شيوا خدايي پيش از آريايي است که در طي گذاري نسبتا طولاني، از تمدن پيش آرايي تا دين هندويي متاخر، جايگاه ويژه اي در دين هندويي به دست آورد. اين سير تحول با توجه به متون مقدس اصلي هندو قابل درک است. افزون بر اين، مي توان مشاهده کرد که بقاياي فرهنگ تمدن باشکوه پيش از آريايي، به ويژه تمدن شهرهاي موهنجودارو و هاراپا، که پس از استيلاي اقوام هندواروپايي و انقراض تمدن هاي شهرنشين آن ديار به کلي محو نشده بود و در قشرهاي پايين و پست جامعه ديني هند و در ميان اقوام بومي دراويدي نژاد آثاري از آن باقي مانـده بود، رفته رفته سر برآورد و بسان مکتب يوگا و شيواپرستي، ارکان مهم ديـن هندويي امروز را تشکيل داد. شيواپرستي اشکال نظام مند بيشتري در فرقه هاي شيوايي به خود مي گيرد که هر يک با وجود برداشت متفاوت خود، اصول اعتقادي ويژه اي دارند.