مقاله نگاهي به تاريخچه و رويکردهاي هرمنوتيک در زبان و ادبيات عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۸۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: نگاهي به تاريخچه و رويکردهاي هرمنوتيک در زبان و ادبيات عربي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هرمنوتيک
مقاله تاويل
مقاله تفسير
مقاله قرآن
مقاله نقد ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پورملكي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«هرمنوتيک» علمي است که مساله «فهم»، به ويژه فهم متون و چگونگي روند آن را بررسي مي کند. «تاويل» اصطلاحي است که بيشترين کاربرد را به عنوان معادل عربي آن دارد. از آنجا که امروزه هرمنوتيک در حوزه هاي مختلف و به ويژه به عنوان يک روش نقدي از اهميت به سزايي برخوردار است، بررسي ريشه ها و بيان جايگاه آن در زبان و ادبيات عربي به طور مستقل و بدون وابستگي کامل به دستاوردهاي غرب در اين زمينه، ضروري به نظر مي رسد.
اين جستار، بررسي تاريخچه کاربرد تاويل در زبان و ادبيات عرب و رويکردهاي مختلف آن را به دنبال دارد و با بيان اينکه هر نقد، خود نوعي تاويل است، به اهميت اين پديده در نقد معاصر عرب و معرفي نمونه هايي از انواع تاويل هاي ادبي با گرايش هاي مختلف پرداخته است.
روش و منهج اين جستار توصيفي است و با شيوه مطالعه کتابخانه اي انجام گرفته است.