مقاله نگاهي به جايگاه مفهوم «استعلايي (Transcendental) » در فلسفه نظري کانت (با توجه به پاره از مصاديق آن در کتاب نقد عقل محض) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: نگاهي به جايگاه مفهوم «استعلايي (Transcendental) » در فلسفه نظري کانت (با توجه به پاره از مصاديق آن در کتاب نقد عقل محض)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعلايي
مقاله متعالي
مقاله ساختار و کارکرد منطقي احکام فاهمه
مقاله من استعلايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل آبادي علي اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم «استعلايي»، بنيادي ترين مفهوم در فلسفه نظري کانت است. از همين رو، فهم معرفت شناسي کانت اساسا مبتني بر فهم معنا، کاربرد و کارکرد اين مفهوم در نظر اوست. در اين مقاله، با روشي توصيفي – تحليلي، خواهيم کوشيد که با توجه به پاره اي از مصاديق مفهوم «استعلايي» در کتاب نقد عقل محض، نشان دهيم که فلسفه نظري کانت، برخلاف فلسفه هاي عقلي و تجربي پيش از وي که همگي «متعالي – محور» ند، به چه معنا و چگونه فلسفه اي «استعلايي – محور» است. براي انجام اين کار خواهيم کوشيد که با بيان تحليل کانت از ساختار و کارکرد منطقي احکام فاهمه حضور مفهوم «استعلايي» در قالب سلسله اي از عناصر غير تجربي، بويژه عنصر «وحدت خودآگاهي محض»، در معرفت شناسي کانت را نشان دهيم.