مقاله نگاهي به جايگاه پزشكان در ايران باستان و قانون حمورابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۰ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: نگاهي به جايگاه پزشكان در ايران باستان و قانون حمورابي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون حمورابي
مقاله ايران باستان
مقاله پزشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كراچيان ثاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يكي از قديمي ترين قوانين – قانون حمورابي – كه در حوزه پزشكي وجود دارد در مورد وظايف و مسووليت هاي پزشك سخن رانده، و در برابر سهل انگاري هاي وي مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته است. البته در کتب ديني بر طبق ضرورت به اين مهم پرداخته شده است. در اين ميان اوستا به پزشک و وظايفي که بر عهده دارد توجه خاص داشته به گونه اي که يکي از منابع الهام قوانين پزشکي آن زمان بوده است. در آن جا بيان شده که طبيب از طبقه روحاني انتخاب مي گشته، و جراح بايد سه مرتبه بر روي غيرزرتشتي مومن به اهورا مزدا عمل نمايد، اگر اين سه عمل توفيق نيافت ديگر حق جراحي و درمان ندارد. اما اگر کامياب گرديد مي تواند بدون ترس بر روي پيروان اهورامزدا عمل جراحي نمايد. در اين مقاله برآن هستيم تا با واکاوي متون کهن ايراني، به بيان قوانين و مسايل اخلاقي كه در آن زمان براي پزشك رايج بوده و حقوق و تكاليف وي بپردازيم.