مقاله نگاهي به خردنامه و شناسايي کساني که در آن ذکر شده اند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: نگاهي به خردنامه و شناسايي کساني که در آن ذکر شده اند
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خردنامه
مقاله خطيرالملک
مقاله تاجي
مقاله عزيزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشته تلاش شده است به بخش هايي از اشکالات موجود در کتاب خردنامه، دو گانگي سبک نگارش کتاب که ظاهرا مربوط به قرن ششم است و هويت مولف آن نا مشخص است، پاسخ داده شود. اين پاسخ ها مبتني بر استنباط هاي سبکي کتاب مذکور و شناسايي و معرفي زمان و موقعيت کساني است که از ايشان در اين کتاب نام برده شده است. براي شناسايي اين افراد، از کتاب هاي تاريخي و منابع معتبر نزديک به زمان تحرير خردنامه و نگارش رساله هاي پاياني اين مجموعه استفاده شده است.