مقاله نگاهي به داستان نويسي معاصر هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۵۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نگاهي به داستان نويسي معاصر هند
این مقاله دارای ۴۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هندي
مقاله داستان نويسي
مقاله نويسنده
مقاله انجمن
مقاله تحول
مقاله معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي جهانتيغ مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كمار راجندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه داستان نويسي در هند به دوران بسيار کهن بر مي گردد. اغلب ايرانيان، هند را با داستان هاي کليله و دمنه مي شناسند، اما اين که از داستان نويسي امروز هند تا چه حد با خبرند سوالي ست که نمي توان پاسخ درستي براي آن يافت. از يک سو مي دانيم که در اين زمينه کوشش چنداني صورت نگرفته است و از سوي ديگر در ايران با داستان فيلم هاي تجاري و بازاري امروز هند آشنا هستيم که بيش تر بعد رمانتيک و عاطفي دارند و براي به دست آوردن بازار فروش تهيه مي شوند و با حقيقت داستان نويسي نوين هند فاصله بسياري دارند. بايد گفت اگرچه در آغاز، اين، ايرانيان بودند که کتاب گران قدر کليله و دمنه را به جهانيان معرفي نمودند، اما امروز با وجود فن آوري هاي پيشرفته اطلاعاتي، دوستي هاي ديرينه و پيوندهاي عميق و محکم ميان دو ملت؛ هنوز آشنايي اغلب مردم ايران با داستان نويسي مدرن هند بسيار اندک است.
اين مساله ما را بر آن داشت تا تاريخچه اي از داستان نويسي معاصر به زبان هندي را از نظر خوانندگان علاقه مند بگذرانيم.