مقاله نگاهي به سبک شناسي زادالمسافرين حکيم ناصر خسرو قبادياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: نگاهي به سبک شناسي زادالمسافرين حکيم ناصر خسرو قبادياني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناصر خسرو
مقاله زادالمسافرين
مقاله کلام اسماعيلي
مقاله ساختار زباني
مقاله ساختار بلاغي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني پورملك شاه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي مددي منا
جناب آقای / سرکار خانم: امن خاني عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر به رابطه تفکر و زبان اعتقاد داشته باشيم، بايد قبول کنيم که زبان و شاکله هاي آن نيز از گفتاري که در آن شکل گرفته است، تاثير ميپذيرد. به اجمال آنکه هر گفتاري زنجير هاي از مفاهيم، اخلاقيات و هنجار هاي خاص خويش را توليد ميکند؛ از اينرو بايد ميان ويژگيهاي زباني، مضمون و … هر واژه با گفتماني که در آن توليد شده است، ارتباط معناداري ديده شود.
اسماعيليه نيز طرز گفتار خاص خود را داشته اند، تا آنجا که آثار نويسندگاني چون ناصر خسرو مبلغ مذهب اسماعيلي بشمار ميرود، بازتاب همان طرز گفتارست. در اين مقاله تلاش برآنست تا با رويکردي سبک شناسانه به زادالمسافرين ناصر خسرو بعنوان يکي از اصلي ترين آثار شکل گرفته در طرز گفتار اسماعيلي پرداخته، ويژگيهاي سبکي آن مشخص شود.