مقاله نگاهي به شگردهاي دشوارگويي خاقاني با تكيه بر شرح ابياتي از او که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نگاهي به شگردهاي دشوارگويي خاقاني با تكيه بر شرح ابياتي از او
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشوارگويي
مقاله مير جلال الدين كزازي
مقاله ديوان خاقاني
مقاله بازگزارش ابيات
مقاله درست خواني
مقاله روابط بياني
مقاله تلميح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي مجاهد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشوارگويي هنر خاقاني شروانيست و يکي از هنجارهاي آشکار سبک شناختي شعر وي و ديگر شاعران بازبسته به مکتب آذربايجان. خاقاني اساسا بر خود و شعرش نمي پسندد که بيدرنگي ژرف و خردسوز دريافته شوند.
«گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني»، نوشته ميرجلال الدين کزازي، حاصل درنگيست ارجمند بر شعر اين ستوار سراي شرواني و كوششي است فرهمند در گشودن بيتهاي گرهمند ديوان وي.
با اينهمه آنچه از دشواريهاي شعر خاقاني در اين كتاب گزارش شده است، گهگاه بازگزارشي را ميبرازد از گونه اي ديگر. آشنايي با پيچ و خم هنر شاعري خاقاني و شگردهاي دشوارگويي وي، نخستين چيزيست که هنگام کند و کاو در شروحي که بر ديوان اين دشوارسراي شرواني نوشته شده است، به چشم مي آيد.