مقاله نگاهي به طرح حمايت از گسترش بنگاه هاي اقتصادي زود بازده و برخي کاستي هاي اجراي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نگاهي به طرح حمايت از گسترش بنگاه هاي اقتصادي زود بازده و برخي کاستي هاي اجراي آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي
مقاله کارآفرين
مقاله اشتغال
مقاله بيکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت داوود
جناب آقای / سرکار خانم: داداشي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درصد قابل توجهي از جمعيت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بيکار هستند. راه حل چيست؟ در کشور هاي مختلف براي حل معضلي از اين دست راه حل هاي مختلفي انديشيده شده که تعدادي از آنها عبارتند از: استفاده از توانايي هاي بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعليت رسانيدن آنها و حمايت از بنگاههاي اقتصادي کوچک و زودبازده، اعطاي بيمه بيکاري، حمايت از توليدکنندگان کوچک از طريق خريد محصولات توليدي آنها و کمک به احداث و راه اندازي واحدهاي خدماتي و توليدي نيازمند سرمايه کم و تشويق به توليد فکر از طريق خريد فکرهاي جديد براي کمک به کساني که توانايي فکر دارند ولي توان توليد و کار خدماتي ندارند. در ايران، آنچه از سال ۱۳۸۴ در دولت نهم به عنوان راه حل اتخاذ شده، توسعه بنگاه هاي کوچک زودبازده و افزايش حمايت از آنها براي گسترش دامنه فعاليت با هدف کاهش ميزان بيکاري بوده است. طيف موافقان و مخالفان نظرات متعددي در خصوص موفقيت يا عدم موفقيت احتمالي آن ارايه نموده اند. از آنجا که اين طرح در ابتداي مسير قرار دارد، عمده اين صاحب نظران نيز، نظرات خود را بر اساس شناخت نسبي از اجراي اين طرح در ساير کشورها به دست آورده اند. هدف ما ارايه شناختي از اين نوع بنگاهها، نتايج حمايت هاي انجام گرفته و در نهايت برخي نواقص و ضعفهاي عملکردي در اين خصوص است. ادبيات موضوع هم بررسي خواهد شد. نهايتا پيشرفت هاي آينده و تقويت زير ساخت هاي قانوني و مالي در ايران مي تواند منجر به موفقيت قابل توجهي در اين برنامه شود. با اميد به اين که کمکي باشد به رفع کاستي ها و ارتقا کيفي اين طرح.