مقاله نگاهي به مبحث صلاح و اصلح در کلام اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۵۰ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: نگاهي به مبحث صلاح و اصلح در کلام اسلامي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متکلمان
مقاله صلاح
مقاله اصلح
مقاله مصلحت
مقاله معتزله
مقاله اشاعره
مقاله اماميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادآرام عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله «صلاح و اصلح» از کهن ترين مناقشات کلامي دنياي اسلام است که به سبب ارتباط مستقيم آن با مباحث مهمي همچون خير و شر، جبرو اختيار، عدل الهي و لطف الهي نياز به تامل بيشتري دارد. دراين مقاله ضمن ارايه ادله موافقان و مخالفان لزوم رعايت فعل اصلح از جانب خداوند، کوشش شده است، وجوه افتراق متکلمان اشعري با متکلمان معتزله و اماميه در اين مساله کلامي بررسي و مقايسه قرار بشود.