مقاله نگاهي به متون مذهبي علويان – بکتاشيان آناتولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جاويدان خرد از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نگاهي به متون مذهبي علويان – بکتاشيان آناتولي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوي
مقاله بکتاشي
مقاله تشيع
مقاله مناقب نامه
مقاله ولايت نامه
مقاله تذکره هاي اوليا آناتولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ و منشا اعتقادات و باورهاي علويان – بکتاشيان آناتولي، موضوعي است که همواره مورد توجه محققان ملل و نحل قرار گرفته است. برغم پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه، هنوز نقاط مبهم بسياري باقي است. يکي از دلايل عمده اين ابهامات، عدم بررسي و پژوهش کافي بر روي متون اعتقادي علويان – بکتاشيان است که بدون شک ميتواند به عنوان مرجع اصلي و خاستگاه اوليه تاريخ و پيشينه اعتقادي اين گروه قرار گيرد. مراجعه به اين متون ميتواند راهگشاي بنياديني باشد براي فهم بهتر باورهاي علوي – بکتاشي. هدف اين مقاله معرفي کلي متون مذهبي علويان – بکتاشيان است که برغم ارتباط تنگاتنگي که با تشيع و تصوف دارند، کماکان براي بيشتر محققان ايراني ناشناس باقي مانده اند.