مقاله نگاهي به مساله تضمين کلمات در زبان عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: نگاهي به مساله تضمين کلمات در زبان عربي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تضمين
مقاله اشراب
مقاله تضمين نحوي
مقاله جايگاه نحوي آن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازانوس احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تضمين مبحثي است که بعضي از علماي صرف و نحو در کتب خود به صورت استطرادي و در ضمن مبحث لزوم و تعدي فعل بدان پرداخته اند، ابن هشام انصاري در کتاب مغني، باب هشتم، تحت عنوان «اشراب» با اين عبارت: «قد يشرِبون لفظا معني لفظ فيعطونه حکمه و يسمي ذلک تضمينا» بدان پرداخته است و از آنجايي که ابن هشام نحوي است، از دريچه نحو به اين مطلب عنايت نموده است و از طرف ديگر، اين اصطلاح در علم بديع با رويکردي متفاوت با نحو، جايگاه مهمي را نيز به خود اختصاص داده است و علماي بلاغت نيز به صورت مبسوط به آن تحت عنوان (تضمين بياني) پرداخته اند.  در اين مقاله بر آن شديم که به جهت عدم فايده در تکرار تضمين بياني، گريزي به آن نداشته باشيم و در مقابل، ضرورت بررسي اين مطلب (تضمين نحوي) که سخت مي توان آن را در کتب نحوي يافت و به جهت اهميت آن، بيش از هر وقت ديگر ما را بر آن داشت که نگاهي به مساله تضمين در علم نحو همراه با نيم نگاهي به آن در زبان فارسي داشته باشيم تا چه باشد و چه در نظر آيد.  مساله اي که در تدريس صرف و نحو عربي در دانشگاه ها و همچنين در حوزه هاي علميه بدان پرداخته نمي شود، يا در صورت پرداخت سهم کمي را به خود اختصاص داده است که رويکرد عناوين آمده در کتاب ها و مقاله هاي چاپ شده تاکنون گواهي بر اين مدعا است.