مقاله نگاهي به مصوبات سياسي مجلس شوراي ملي در طي سلطنت پهلوي اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۷ در مسكويه از صفحه ۱۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نگاهي به مصوبات سياسي مجلس شوراي ملي در طي سلطنت پهلوي اول
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجالس قانون گذاري
مقاله مصوبات سياسي
مقاله پهلوي او

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تنهاتن ناصري ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادوار قانون گذاري پس از انقلاب مشروطه تا سال ۱۳۰۰ هـ.ش. به طور نامنظم و بر اثر فشار و نفوذ بيگانگان و يا مرتجعان داخلي و نبود يك نظام اجرايي منسجم، نتوانست اهداف اصلاح گران و روشنفكران عصر مشروطه را جامه عمل بپوشاند. بنابراين، پس از سال ۱۳۰۰ هـ.ش. و ايجاد يك حكومت مركزي مقتدر و به اجرا در آمدن فرمان حكومت مركزي در همه نقاط كشور، زمينه مناسبي فراهم شد تا با تصويب لوايح، امور اجرايي و قضايي مملكت سر و سامان يابد.
مجالسي كه در سال هاي نخست سلطنت پهلوي اول تشكيل شد، قوانيني بسيار مفيد براي جامعه به تصويب رسانيد و سير تكاملي قوانين كه از مجلس اول آغاز شده بود به اين مجالس منتهي گشت؛ ليکن، با سپري شدن آن سال ها مجلس و نمايندگان، فرمان بردار شخص شاه شدند و كاري جز اطاعت از وي نداشتند. اين امر تا جايي پيش رفت كه عملا مجلس به صورت يكي از پايه هاي جامعه اي ظاهرا دموكرات ولي در اصل كاملا بي اثر و موافق با امر شاه در آمد و با ورود متفقين پس از شهريور ۱۳۲۰ به كشور و استعفاي شخص شاه، مجددا مجلس به يك دموكراسي نسبي رسيد و از خفقان و استبداد رهايي يافت و نمايندگان توانستند در آن به اظهارنظر در خصوص لوايح بپردازند. اين مقاله در صدد است علل و ضرورت مصوبات سياسي مجلس هاي چهارم تا سيزدهم را مورد مطالعه قرار دهد و الغاي آن ها را بررسي نمايد.