مقاله نگاهي به مفهوم اختيار (قدرت آدمي در تغيير جان و جهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: نگاهي به مفهوم اختيار (قدرت آدمي در تغيير جان و جهان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختيار
مقاله جبر
مقاله علت
مقاله علت تامه
مقاله عدم قطعيت (نامعينگري)
مقاله ضمير خودآگاه
مقاله ضمير ناخودآگاه
مقاله اراده
مقاله ضمير باطن
مقاله روح
مقاله غريزه و تصادف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم جبر و اختيار از مفاهيم بنيادين و ديرينه تاريخ تفکر بشري است. آدمي از خود مي پرسيد، آيا قدرت تغيير جان و جهان را دارد يا خير؟ براي پاسخ به آن بسياري از تجربه هاي زندگي او را گاه به سوي جبر مي کشانيد و گاه اختيار و براي تحليل آن، به قدرت هاي آسماني و مفهوم عليت پناه مي برد. در هر صورت پاسخ قطعي به آن چندان آسان نيست، اما قدر مسلم آن که ما از زاويه نگاه کارکرد گرايانه و يا فايده گرايي عملي مي توانيم بگوييم پذيرش اختيار براي انسان بهتر است چه به او توان بيشتري جهت ورود به ميدان هاي گوناگون زندگي خواهد داد.