مقاله نگاهي به نقاشي قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در نقش مايه از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: نگاهي به نقاشي قاجار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاجاريه
مقاله نقاشي
مقاله مضامين نقاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بن مايه هاي نقاشي دوره قاجاريه را مي بايد در دوره هاي پيشين اين هنر ايراني جستجو کرد…