مقاله نگاهي به نماد خورشيد در تمثيلات سهروردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: نگاهي به نماد خورشيد در تمثيلات سهروردي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهروردي
مقاله خورشيد
مقاله اشراق
مقاله نماد
مقاله لغت موران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«خورشيد» به عنوان يک موضوع هميشه موردتوجه شاعران بوده است. در دوره آغازين شعر فارسي توصيفاتي که از خورشيد ارايه شده است، تنها جنبه تصويرسازي دارد. در سده هاي ششم و هفتم، خاقاني، عطار و مولانا بيش از ديگران به خورشيد توجه نشان داده اند
سهروردي (۵۴۹ ـ ۵۸۷ ﻫ . ق) ـ فيلسوف شهيد و شهير ايراني ـ در آثار خود پي درپي از تمثيلاتي استفاده کرده که حضور خورشيد در آنها از نظر بسامد قابل توجه است. اين حضور چنان قوي، پررنگ و گسترده است که مي توان خورشيد را پايه تمثيلات و حتي تفکر او به شمار آورد.
در هفت قصه از مجموعه قصه هاي ده گانه کتاب لغت موران، خورشيد نقشي محوري و اصلي دارد و حضور آن در بافت متن چنان قوي و موثر است که با حذف آن، شالوده قصه به هم مي ريزد. اين نقش آفريني خورشيد از تفکر فلسفي و انديشه هاي اشراقي سهروردي مايه مي گيرد.