مقاله نگاهي به وضعيت کنيزان، غلامان و خواجگان در عصر قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نگاهي به وضعيت کنيزان، غلامان و خواجگان در عصر قاجار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلام
مقاله کنيز
مقاله خواجه
مقاله قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگري نژاد غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران عصر قاجار، بخشي از گروه مستخدمان و نوکران را که در خانه ثروتمندان به وفور يافت مي شدند، كنيزان، غلامان و خواجگان تشكيل مي دادند. بردگان سياه، آفريقايي بودند و خريد و فروش آنها از طريق خليج فارس صورت مي گرفت و سفيدها كه از قوميتهاي مختلف بودند، ـ از راه تجارت و خريد و فروش و يا اسارت در جنگها و تهاجمات ناگهاني تامين مي شدند. غالبا رفتاري كه با اين طبقه مي شد، مورد قبول همگان بود و در جامعه پذيرفته شده بود. کنيزان يا به عنوان زن صيغه اي و يا دايمي وارد حرمسراها مي شدند و يا در خدمت زنان بزرگان، به کارهاي خانگي مي پرداختند. غلامان نيز در زمينه هاي مختلف نظامي، خدمات خانگي، نگهباني، کشاورزي و آبياري، ماهيگيري و غواصي (در جنوب) به کار گرفته مي شدند و درصورت داشتن توانايي و کارداني به مناصب بالاي اداري و نظامي نيز دست مي يافتند.
اين تحقيق در پي بررسي وضعيت بردگان (کنيزان، غلامان و خواجگان) در عصر قاجار است که در چند مبحث مراکز تامين، جمعيت، موارد کاربرد و استفاده و طرز رفتار با بردگان، به اين موضوع پرداخته شده است.