مقاله نگاهي به کتاب «رسانه هاي عرب و نوسازي سياسي: اجتماع، مشروعيت و زندگي عمومي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: نگاهي به کتاب «رسانه هاي عرب و نوسازي سياسي: اجتماع، مشروعيت و زندگي عمومي»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سكر نانومي
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان پور عسگر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الف) گشايش
کتاب «رسانه هاي عرب و نوسازي سياسي: اجتماع، مشروعيت و زندگي عمومي» به قلم گروهي از استادان رسانه و ارتباطات، ويراسته نائومي سکر، در سال ۲۰۰۷  انتشار يافت. اين کتاب از ۱۰ مقاله تشکيل شده و در ۲۰۷ صفحه به چاپ رسيده است. هر مقاله به يک نويسنده و به موضوعي که اغلب، به صورت تحقيق پيمايشي و ميداني بوده، اختصاص دارد، اما در مجموع همه مقالات انسجام و پيوند موضوعي خود را حفظ کرده اند.