مقاله نگاهي به کتاب فناوري جهاني و بحران شرکتي (سيمون مور و مايک سيمور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: نگاهي به کتاب فناوري جهاني و بحران شرکتي (سيمون مور و مايک سيمور)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مورومايك سيمور سيمون
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر بخواهيم مقوله ارتباطات را، نه از منظر جامعه شناختي بلکه از نگاهي فلسفي ارزيابي کنيم، بي گمان جايگاهي بي بديل را براي اين مقوله در نظر خواهيم گرفت. از ارسطو که انسان را مدني بالطبع مي دانست تا هايدگر که ارتباط با ديگران را جزء مقوم ماهيت هر انسان تصور مي کرد، گرچه راه درازي است، اما هردوي اين ديدگاه ها، بر يک نکته توافق دارند و آن اينکه ارتباط با ديگران، جزئي اساسي از سرشت انسان و مفهوم انسانيت است و بخش مهمي از هويت او را، همين ارتباطات مي سازد. شايد از اين منظر بتوان اذعان کرد که گرچه علم ارتباطات انساني، متولي دانشگاهي و رسمي شناخت و طبقه بندي انواع و اشکال ارتباطات انساني است، ولي هرگونه تغيير بنيادين در شکل گيري ارتباطات ميان افراد در درجه نخست و کنشگران اجتماعي در مرتبه بعد، بر تمام حوزه هاي مختلف معرفت بشري تاثير مي گذارد و از آن مهم تر، شکل کنش انسان و تکنيک هاي رفتار او را نيز تغيير مي دهد. به يک معنا، حوزه ارتباطات ازجمله حوزه هايي است که زيربناي تصورات و انگاره هاي نخستين حوزه هاي معرفتي ديگر را مي سازد و به همين دليل، يافته هاي اين معرفت و تغييرات رخ داده در اين حوزه معرفتي، مي تواند سرچشمه تغييراتي فراگير در معرفت بشري باشد. سيمون مور و مايک سيمور در کتاب اخير خود «فناوري جهاني و بحران شرکتي»، تلاش کرده اند تاثيرات آنچه را که خود فناوري هاي نوين ارتباطي مي خوانند، بر فرايند مديريت بحران هايي که گريبان گير واحدهاي کسب و کار مي شود، بررسي کنند. اين کتاب توانسته است در اين فرصت کوتاه، به خوبي جاي خود را در ادبيات مبحث «مديريت بحران» باز کند و پرتوهاي جديدي بر بحث ارتباطات بحران بيفکند. در اين نوشتار ابتدا به معرفي اجمالي اثر پرداخته شده و سپس با نگاهي انتقادي، وزن و اعتبار آنچه در کتاب آمده، سنجيده شده است.