مقاله نگاهي تازه به اصول و مباني عرفان (از نظرگاه فلسفي، صوفيانه و شاعرانه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات عرفاني از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: نگاهي تازه به اصول و مباني عرفان (از نظرگاه فلسفي، صوفيانه و شاعرانه)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مباني و اصول عرفان و تصوف
مقاله تجلي
مقاله حرکت و سلوک
مقاله اتحاد و فنا
مقاله شعر فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منابع عرفان و تصوف، به ندرت مي توان به تحقيق و بررسي اي مستقل و علمي در حوزه مباني و اصول عرفان دست يافت. براي دستيابي به هدف و غايت عرفان و معرفت، ناگزير بايد مباني آن را دريابيم تا پژوهش هاي عرفاني از گسيختگي و پراکندگي و نيز از انحراف در فهم و تفهيم متون عارفانه مصون ماند.
از مجموعه ديدگاه هاي نويسندگان در باره مباني عرفان – که غالبا از تعريف آنان از عرفان و تصوف قابل استنباط است – اين موارد را مي توان استخراج کرد: تزکيه و تصفيه درون، اخلاص، کشف و شهود (تجربه عرفاني)، فنا و بقا، رياضت و مجاهده و سلوک، کشش و جذبه، عشق و حب، فقر و نياز، اغتنام وقت و احوال، وحدت وجود، هدايت ربوبي، معرفت نفس، همرهي خضر يا پير و مرشد، قرآن و وحي و سنت، حفظ راز معشوق.
در اين مقاله بر پايه خاستگاه عرفان و تجربه معرفتي و ذاتي انسان، مباني عرفان را صرف نظر از هر قيد ديني، فکري، قومي و … در سه نظرگاه متمايز و در عين حال موافق بررسي کرده ايم: ۱٫ نظرگاه عرفان نظري يا فلسفي ۲٫ نظرگاه عرفان صوفيانه ۳٫ نظرگاه عرفان ادبي يا شاعرانه. حاصل مقاله اينکه اصول و مباني عرفان و مبدا و منتهاي آن را ـ که بر هر سه نظرگاه عرفان منطبق است – بدين صورت مي توان نشان داد:
ذات نور الانوار← تجلي و تعين ذات احديت← حرکت و دگرگوني ذات سالک← اتحاد و فناي سالک با نور ذات احديت