مقاله نگاهي تازه به ساخت مجهول در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: نگاهي تازه به ساخت مجهول در زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجهول
مقاله دستور نقش و ارجاع
مقاله تغيير تعدي
مقاله موضوع نحوي ترجيحي
مقاله زبان فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي والي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ساخت مجهول در زبان فارسي از ديدگاهي جديد يعني در چارچوب دستور نقش و ارجاع مورد بررسي قرار گرفته است. پس از بيان اجمالي نظرات زبان شناسان و دستورنويسان مختلف در مورد چند و چون اين ساخت به معرفي کوتاهي از دستور نقش و ارجاع و مباني نظري آن خواهيم پرداخت. در ادامه با ارايه تحليلي بر اساس صورت بندي اين نظريه در مورد فرايند نحوي مجهول نشان داده خواهد شد که در زبان فارسي دو نوع ساخت مجهول وجود دارد. ساختار نخست از اسم مفعول + شدن تشکيل مي شود که در اين نوشتار مجهول اصلي ناميده شده است. ساختار دوم عبارت است از به کار بردن فعل سوم شخص جمع بدون ذکر فاعل. در اين مقاله با ارايه استدلال هايي نشان مي دهيم که تغيير تعدي را نمي توان نوعي ساخت مجهول دانست، بلکه فرايندي اشتقاقي در حوزه ساخت واژه است. بنابراين، برخلاف برخي زبان شناسان که تغيير جفت هايي مانند منفجر کردن، منفجر شدن و باز کردن، باز شدن را نوعي مجهول دانسته اند، نگارنده بر اين باور است که اين گونه تغيير منحصر به کردن، شدن نيست و تنها يک مورد از فرايندي کلي تر است که در جفت هاي ديگري نظير گول زدن، گول خوردن، به کار بردن، به کار رفتن و برانداختن، برافتادن صورت مي پذيرد و در زبان شناسي به نام تغيير تعدي مشهور است. در واقع، اين فرايند يک امر واژگاني است و به ساخت مجهول که يک فرايند نحوي است ارتباطي ندارد، هر چند از نظر معنايي به مجهول شباهت دارد.