مقاله نگاهي تطبيقي به آرا اطلاع شناختي لوچيانو فلوريدي و رافائل كاپورو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: نگاهي تطبيقي به آرا اطلاع شناختي لوچيانو فلوريدي و رافائل كاپورو
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاع شناسي
مقاله فلسفه اطلاعات
مقاله انجلتيك
مقاله هرمنوتيك
مقاله سطح انتزاع
مقاله پيش فهم
مقاله اطلاعات معنايي
مقاله اكولوژي اطلاعات
مقاله تبارشناسي اطلاعات
مقاله گشتل اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاع شناسي، ناظر به پرسش از ماهيت اطلاعات است. لوچيانو فلوريدي و رافائل كاپورو از جمله فلاسفه اي اند كه به اين پرسش اهتمام داشته اند. فلوريدي پاسخ به اين پرسش را در قالب فلسفه اطلاعات پي مي گيرد. فلوريدي اطلاعات را داده هاي داراي نظمِ معني دارِ صادق مي داند. در نظر او، ما داده ي ناب في نفسه نداريم و لذا اطلاعات همواره وابسته به يك سطح انتزاع خاص است. در مقابل، كاپورو مي كوشد در چارچوب هرمنوتيك اگزيستانسيال هايدگر به پرسش از چيستي اطلاعات پاسخ دهد. در نظر او، اطلاع وجهي از اگزيستانس دازاين است كه به وجود-در-عالم-با-ديگران راجع است. لذاست كه كاپورو بر جنبه ي هرمنوتيكي-بلاغي دانش اطلاع رساني يا انجلتيك تاكيد مي كند. ايده اساسي مشترك در آرا فلوريدي و كاپورو اين است كه اطلاعات همواره داراي تعهدات و جهت گيري هاي انتولوژيك و مشروط به يك افق معاني خاص است. بر اين اساس دلالت هاي آرا فلوريدي و كاپورو در كتابداري و اطلاع رساني مورد بحث قرار مي گيرد.