مقاله نگاهي ديگر به داستان گم شدن تازيانه بهرام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: نگاهي ديگر به داستان گم شدن تازيانه بهرام
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توتم
مقاله تازيانه بهرام
مقاله نام
مقاله تابو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري قريه علي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توتميسم که نوعي اعتقاد به ارواح بود، براي انسان ابتدايي پناهگاهي اعتقادي شمرده مي شد که مي توانست از طريق آن با عوالم فراسويي ارتباط برقرار کند. اين نوع اعتقادات در آثار حماسي بازتابي گسترده داشته است که مي توان با شنـاخت آنها راهـي نـو در مـسيـر درکدرسـت تـر از اسطوره هاي کهن قوم ايراني نشان داد. در اين ميان داستان گم شدن تازيانه بهرام در شاهنامه، داستاني شگرف و درخور توجه است. به پندار نگارنده، تازيانه که به طور معمول در ميدان مبارزه به کار گرفته مي شد و در ضمن وسيله اي براي مجازات گناهکاران بود، بر اساس اعتقادات ايرانيان، تقدس ويژه اي داشته است.
نگارنده در اين جستار برآن است که داستان گم شدن تازيانه بهرام را از ديدگاه اعتقادي توتميسم بررسي کند و نشان دهد که تازيانه بهرام بخشي از اعتقادات وي بوده و او درواقع براي حفظ اين اعتقادات، جان خويش بر کف نهاده و براي بازيافتن آن به ميدان رزم بازگشته است.