مقاله نگاهي ديگر به نسخه قونيه و تصحيح فروزانفر از کليات شمس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ادب پژوهي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: نگاهي ديگر به نسخه قونيه و تصحيح فروزانفر از کليات شمس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله كليات شمس
مقاله فروزانفر
مقاله نسخه قونيه
مقاله سبحاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق مهر رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دکتر توفيق سبحاني در حين تصحيح کليات شمس بر اساس نسخه ۷۷۰ قونيه، بعضي اختلاف هاي نسخه اساس خود و تصحيح فروزانفر را که به زعم ايشان در آنها ضبط قونيه ترجيح داشته، استخراج و آنها را ضمن مقاله اي طرح کرده است. اگر امر داير بر استخراج اختلاف هاي نسخه قونيه به عنوان يکي از نسخه هاي مرجع فروزانفر و متن نهايي چاپ فروزانفر باشد، اين اختلاف ها سر به هزاران مورد خواهد زد؛ چون همچنان که تصور شده است، نسخه قونيه از نظر ضبط کلمات، براي فروزانفر نسخه اساس تلقي نمي شده و مرجعيت تام نداشته است. در اين مقاله يکايک موارد 93 گانه مقاله دكتر سبحاني يک بار ديگر بررسي شده تا معلوم شود که ضبط کدام، مرجح است و چرا.