مقاله نگاهي نو به مساله اي قديمي: مقايسه عوارض زخم در دو روش Subcuticular و Interrupted در آپاندكتومي هاي بدون عارضه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۴ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: نگاهي نو به مساله اي قديمي: مقايسه عوارض زخم در دو روش Subcuticular و Interrupted در آپاندكتومي هاي بدون عارضه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت
مقاله عارضه
مقاله عفونت زخم
مقاله بخيه interrupted
مقاله بخيه subcuticular

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شميمي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: امامي رضوي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: افغاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوع پرست مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صفري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجعفري درياسري سيده عادله
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي فاطمه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به شيوع آپانديسيت در دومين و سومين دهه عمر، زخم آن از نظر مسايل زيبايي حايز اهميت مي باشد، اسكار بعد از جراحي عامل مهمي جهت رضايت بعد از عمل بيماران مي باشد از طرفي آموزش قديمي در مورد بستن زخم هاي آپانديسيت تاكيدي بر بستن زخم ها به روش مجزا (Separate) دارد.
روش بررسي: از فروردين ۱۳۸۶ الي فروردين ۱۳۸۷ از ۳۲۱ بيمار مراجعه كننده به اورژانس جراحي بيمارستان امام خميني تهران كه كانديد جراحي آپاندكتومي بودند، (%۸۶٫۶) ۲۷۸ بيمار داراي آپانديسيت بدون عارضه بودند كه به يك كارآزمايي باليني وارد شدند. همه بيماران به روش مشابهي تحت بيهوشي و جراحي قرار گرفتند و تصادفي در دو گروه بستن زخم به روش بخيه هاي (n=139) Interupted و بستن زخم به روش بخيه ساب كوتيكولر (n=139) (Subcuticular) قرار گرفتند. بيماران به مدت چهار هفته از نظر وجود علايم عفونت و وجود ترشح چركي از محل زخم، وجود درد در محل زخم، وجود گرمي در محل عمل، وجود تورم يا اريتم در محل تحت پي گيري قرار گرفتند.
يافته ها: بين ميانگين سن و جنس در بيماران دو گروه اختلاف معني داري مشاهده نشد. بين فراواني بروز عوارض محل زخم نيز در بين دو گروه اختلاف معني داري وجود نداشت. (پنج مورد در گروه بخيه هاي interrupted و هشت مورد در گروه بخيه subcuticular، (p=0.415.
نتيجه گيري: بستن زخم به روش subcuticular شانس عوارض زخم را افزايش نمي دهد و با توجه به نتايج زيبايي بهتر بخيه هاي subcuticular، به نظر مي رسد اين روش در ترميم زخم آپاندكتومي بدون عارضه روش ارجح مي باشد.