مقاله نگاهي گذرا به پيشينه نظريه هاي روايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: نگاهي گذرا به پيشينه نظريه هاي روايت
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبارشناسي
مقاله رده شناسي
مقاله روايت شناسي
مقاله ريخت شناسي
مقاله ساختارگرايي
مقاله شناخت شناسي
مقاله کاربرد شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافي پيرلوجه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا به اختصار تبارشناسي پژوهش هاي روايت شناختي را در آغاز قرن بيستم (يعني پيش از شکل گيري رشته اي به نام روايت شناسي) بيان، و به طور مشخص ريخت شناسي روايت را در آلمان، روسيه و سنت آنگلو آمريکايي معرفي مي کنيم. سپس بخش عمده مقاله را به بررسي روايت شناسي ساختارگرا و تقابل هاي دوگانه، مقوله بندي عناصر روايي و رده شناسي روايت اختصاص مي دهيم. در اين بخش، مهم ترين آراي ژرار ژنت، استانزل، جرالد پرينس، ميکي بال و سيمور چتمن به اجمال بازگو مي شود. در پايان، نگاهي مي افکنيم به تحولات غيرصورت گراي متاخر در اين حوزه که بيشتر مبتني بر مطالعات شناختي بوده اند. در اين ميان توجه خود را بر کاربردشناسي زبان شناختي و به ويژه روند احياي الگوهاي زباني توسط مطالعات شناختي متمرکز مي کنيم؛ به اين ترتيب، روش پژوهش حاضر، نظري مي باشد.