سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی – رئیس گروه برنامه ریزی، بودجه، تشکیلات و نوسازی اداری استانداری یزد – کا

چکیده:

محیط کنونی ، سازمانها را هرچه بیشتر به شیوه های جدید مدیریت سوق می دهد و گرایش به سبک مدیریت مشارکتی یکی از این گزینه هاست. بهمین ترتیب، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکتی است که در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی کاربرد پیدا کرده است.در کشور ما نیز مشکلات موجود در نظام اداری دولتی، ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته و در همین راستاست که از چندسال پیش، جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری میباشد که لازم است مورد اسیب شناسی و عارضه یابی نیز قرار گیرد. با این هدف، در مقاله حاضر ، مهمترین مبانی حقوقی و مستندات قانونی برای حمایت از استقرار نظام پیشنهادها در کشورمان معرفی شده و سپس اقدامات و برنامه های در دست اجرای نظام ادرای در هدایت، نظارت و پایش این جریان مورد تشریح قرار می گیرند. در ادامه با نظرخواهی پرسشنامه ای از مسئولین و رابطین مدیریت مشارکتی دستگاه های اجرایی استان یزد، اطلاعاتی در این زمینه جمع آوری و تحلیل شده است و ۱۹ چالش علمی بهمراه ۱۲ راهکار، ۱۳ چالش عملیاتی بهمراه ۱۴ راهکار، ۱۴ مانع سازمانی بهمراه ۹ راهکار و نیز ۳۴ اقدام ابتکاری موجود در نظام اداری استان یزد شناسایی و معرفی شده اند. در پایان نیز بعد از گروه بندی نظرات جمع آوری شده پیشنهادهایی برای اصلاح وتکمیل نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی در نظام اداری دولتی کشورمان ارائه گردیده اند.