سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رویا وزیری – کارشناسان گروه محیط زیست دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست
آروز باقری – کارشناسان گروه محیط زیست دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست
روح الله میرزایی – کارشناسان گروه محیط زیست دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست
محمد حداد سلیمانی – کارشناسان گروه محیط زیست دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست

چکیده:

امروزه همگام با پیشرفت‌های بسیار در زمینه‌های علمی و فناوری، توجه به محیط زیست موضوعی است که نه فقط به عنوان یکی از مشکلات سازمانی، بلکه به صورت مشکلی ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. کشور ما هنوز از جمله کشورهای توسعه یابنده است و باید این امر در صدر برنامه‌های دولت جای گیرد. توسعه همانند یک سکه است که یک روی آن نشان دهنده رفاه اقتصادی و اجتماعی و روی دیگر آن نشانگر اثرات مخربی است که در اثر توسعه شتابزده و بی‌برنامه در محیط بروز می کند. بنابراین تهیه آمارهای محیط زیست کشور را به اصلاح نظام‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت همگرایی عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست هدایت می‌نماید. در این پژوهش به صورت مجمل ویژگی‌های محیط زیست کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور را طی سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در بخش‌های فاضلاب صنعتی، پسماند صنعتی، آلودگی هوا، ارزش سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و گواهینامه ایزو۱۴۰۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیست کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نشان می‌دهد که طی این سال‌ها درصد کارگاه‌های دارای فاضلاب صنعتی به ترتیب ۰۸/۱۴، ۱۰/۲۹ و ۳۱/۲۱ و درصد کارگاه‌های دارای پسماند صنعتی به ترتیب ۲۷/۷۲، ۵۷/۴۴ و ۶۱/۹۸بوده است. طی سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ بیشترین درصد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر دارای فاضلاب صنعتی کشور فاضلاب صنعتی خود را در چاه دفع می‌کنند، بیشترین درصد کارگاه‌های دارای پسماند صنعتی کشور پسماند صنعتی خود را در خارج از کارگاه دفن می‌کنند، بیشترین درصد ترکیبات پسماند صنعتی کارگاه‌های صنعتی مربوط به مواد شیمیایی و دارویی و فلزات می‌باشد و به ترتیب ۸/۹۸ و ۷/۷۳درصد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر کشور دارای تجهیزات کنترل آلودگی هوا می‌باشند. لازم به ذکر است که طی این دو سال به ترتیب ۰/۴۶ و ۱/۲۹ درصد کارگاه‌های صنعتی دارای گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۰ می‌باشند. همچنین طی سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، به ترتیب ۸/۶۸ و ۹/۹۹ درصد از کارگاه‌ها در بخش محیط زیست سرمایه‌گذاری داشته‌اند و به ترتیب ۰/۶۰ و ۱/۰۹درصد از کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست اختصاص داشته است.