سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صادق یونسلو – کارشناس شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و کارشناس ارشد عمران آب از دانشگاه پ

چکیده:

قسمت اعظمی از توان و انرژیهای بخشهای بهره بردار شرکت صرف تعمیرات و نگهداری می شود. این امر در استان تهران و درخصوص شبکه انتقال و توزیع آب و جمع آوی فاضلاب، تصفیه خانه ها، تلمبهخانه ها و دیگر تاسیسات آب و فاضلاب شهری نیز صادق است. تمرکز ۱۹% از جمعیت کشور در این استان، عدم وجود الگوی مناسب جمعیتی، بافت غیر متجانس و وضعیت متغیر توپوگرافی،محدودیت های منابع تامین و عدم وجود استاندارد واحد پذیرفته شده معضلات مربوط به این بخش را در طیف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت نموده است. مقال حاضر تحلیل اجمالی از قسمتی از فعالیتهای بهره برداری در خصوص حوادث و شبکه و انشعاب آب است.
بروز حوادث و اتفاقات شبکه های آبرسانی یکی از موارد شایع و همیشگی می باشد که منجر به نشت آب بصورتهای مرئی و نامرئی می گردد. آب هدر رفته در این فرآیند دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی بوده و گذشته از لزوم قطع آب که تبعات نارضایتی شهروندان را بدنبال دارد، بجای مصرف بهینه و سودآوری، شرکت آب و فاضلاب استان تهران را با ضرر و زیان مواجه کرده و باعث هزینه های اضافی جهت تامین منابع جدید می گردد.
حوادث و اتفاقات شبکه و انشعاب نیز به نوبه خود باعث افزایش هدر رفت آب، پرداخت بهای اضافی توسط مشترک یا عدم پرداخت ما به ازای آب تحویلی و در مواردی افت کیفی آب، در پس انشعاب صدمه دیده می شود و با توجه به اینکه در سطح استان حدود ۱/۵ میلیون رشته انشعاب آب وظیفه اتمام تحویل آب تصفیه شده و بهداشتی به مشترک را یافا می کند حتی درصد کوچکی از حوادث نسبت به کل انشعاب های فعال، خود رقمی قابل توجه و تامل خواهد بود. در حال حاضر قریب ۷۰% از کل حوادث و اختلالات مربوط به انشعابات می باش.
لذا با تجزیه و تحلیل درست آمار حوادث و اتفاقات و بررسی صحیح کارشناسی می توان به نقاط ضعف فنی شبکه و انشعاب پی بر و ا اتلاف بیشتر منابع مالی جلوگیری نمود.