سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامرضا نصیرزاده –

چکیده:

نگاهی اجمالی به برنامه پنجساله اول و دوم توسعه کشور و توجه این برنامه ها به مقوله تحقیقات، نکات ارزنده ای در بر دارد. در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مهمترین هدف برنامه در بخش علم و فن آوری و تحقیقات عبارت است از: «رشد و توسعه دانش فنی برای نیل به خوداتکایی و قطع وابستگی».
برنامه تحقیق این هدف، استراتژی های ذیل مد نظر قرار گرفته اند:
– تقویت و اشاعه روح بررسی، پژوهش و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگی؛
– گسترش تحقیقات به منظور توسعه علوم و تلاش در پیشبرد دانش بشری؛
– سیاستگذاری و فراهم کردن زمینه مناسب برای بهره گیری از نتایج تحقیقات،تقویت فن آوری ملی و دستیابی به فن آوری خارجی
به منظور تحقق هدف و استراتژی های مذکور، سیاست هایی به شرح زیر دربرنامه اول ملاحظه می شود:
– انطباق طرح های تحقیقاتی کاربردی با نیاز های اساسی کشور؛
– توحه به تحقیقات بنیادی به عنوان زیر بنایی برای تحقیقات کاربردی و فن اوری آینده کشور؛
– توجه به تحقیقات در زمینه علوم انسانی، فرهنگی و هنری برای رشد و ارتقای زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه؛
– عمومی کردن تحقیقات و گسترش آن در تمام نهادهای سیاستگذاری و اجرایی کشور و کوشش در جهت تعمیم جایگاه مناسب تحقیقات درجامعه؛
– بهبود شاخص های کیفی تحقیقات
مجموعه فوق الذکر، کلا تحت عنوان اهداف کیفی و استراتژی در برنامه اول مطرح گردیده که به صورت بالااز هم تفکیک و متمایز شده است.