سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین اله بهاء الدینی – دانشگاه شیراز
سعید رحیمیان – دانشگاه شیراز
مصطفی سعادت – دانشگاه شیراز
پرویز عامری – دانشگاه شیراز

چکیده:

با وجود اینکه انسان از روش های بیوتکنولوژی از هزاران سال پیش برای تولید محصولات گوناگون استفاده می کرده است، در سالهای اخیر بیوتکنولوژی با استفاده از روشهای مولکولی در علوم مورد استفاده فراوان یافته است. رشد نابرابر جمعیت، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکی ازعمیق ترین مشکلات درجهان مدرن است. در کشور های در حال توسعه تعداد زیادی ازکودکان در سالهای اولیه زندگی به علت سوء تغذیه ومحرومیت می رند و از میان انهایی که باقی می مانند تعداد زیادی معلولیت ذهنیپیدا می کنند. برای حل مشکلات فوق اقداماتی باید انجام شود که در اینجا به بحث در خصوص جنبه های اخلاقی، قانونی و مذهبی این مشکلات پرداخته ایم.