سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین دیانی – استاد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله مسئله آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه این رشته مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعاتی چون تاریخچهو تحولات آموزش کتابداری، درسهای کتابداری، کتابهای کتابداری،دانشجویان کتابداری و چالشهای فراروی کتابداری ایران مطرح شده و مورد تحلیل و قرار گرفته اند. نقش و وظایف انجمن به عنوان یک انجمن علمی مبحث انتهایی را در بر می گیرد که با پیشنهاداتی در خصوص چگونگی ارتقاء کمی و کیفی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران همراه است.