سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محبوبه جهانگردشرقی – دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی دانشگاه یزد
عاطفه ذهبی – دانشجوی کارشناسی ارشدجامعه شناسی دانشگاه یزد

چکیده:
هدف از نوشتار حاضر نگاهی بر خرافات در ایران است. مقاله حاضر از نوع مروری و کتابخانه ای می باشد. در این مقاله ضمن ارائه تعریف خرافات، بر تاریخچه خرافات در ایران نیز اشاره ای داشته ایم؛ همچنین به عوامل مؤثر در شیوع خرافات از طریق بیان دو رویکرد روان شناختی و جامعه شناختی پرداخته ایم. خرافات نگرش یا رفتاری است که براساس ترس، تهدید، عادت و عوامل ناشناخته ای که به ذهن فرد خطور می کند تا براساس نگرشش از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند. اگر چه گسترش سطح سواد و فرهنگ عمومی جامعه منجر به کاهش اعتقاد خرافی می شود؛ اما باید اذعان کرد انسان های مدرن نیز نمی توانند به طور کامل خرافات را رد کنند یا عملاً از آن خلاص شوند. بنابراین، بر اساس کارکردهای آشکار و پنهان مثبت و منفی که این عقاید می توانند در جامعه امروزی داشته باشند بحث و بررسی پیرامون آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا پیشرفت جامعه ایران امروز با عقاید خرافی و موهوم ممکن نخواهد بود و در مقابل به اندیشه ای صحیح و واقعیت گرا نیاز است.