سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قدمی فیروزابادی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
سیدمحسن سیدان – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
رضا بهراملو – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سیستم های مختلف آبیاری ، مزارعی در دشت نهاوند انتخاب وسیستم های مختلف آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمایشها نشان داد که تغییرات مقدار بازده کاربرد آب آبیاری در مزارع مورد آزمایش بسیار وسیع و از حداقل۲۷/۷ تا حداکثر ۱۴۱/۶۵ درصد متغیر می باشد. بر اساس این مطالعه ، میانگین راندمان کاربرد در روش آبیاری شیاری،کرتی، کرتی – شیاری و نواری بترتیب ۴۸/۲ ، ۶۴/۵ ، ۵۱ ، ۳۴/۹ درصد برآورد شد. متوسط راندمان کاربرد درسیستمهای بارانی کلاسیک ثابت،کلاسیک نیمه متحرک ، ویلموو وسیستم قطره ای( تیپ) بترتیب۶۰ ، ۵۷/۸ و ۶۵/۸ و ۸۴/۶ درصد محاسبه گردید. از نتایج دیگر این تحقیق میتوان به این مهم اشاره نمود که در تمام مراحل شناخت ،طراحی و اجرای روشهای آبیاری تحت فشار کیفیتها فدای کمیتها می شوند ، همین امر باعث هدر رفت منابع بسیار با ارزشی چون آب و سرمایه گذاری هنگفت اولیه می شود.