سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک خشنودی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکدةفنی دانشگاه تهران
حسین بهمنیار – گروه مهندسی شیمی ، دانشکدةفنی دانشگاه تهران

چکیده:

در صنایع شیمیایی قسمت بزرگی از انرژی صرف جداسازی ، تغلیظ و مراحل خالص سازی می شود . به همین دلیل، کارهای قابل توجهی جهت بهبود فرآیند های سنتی وتوسعة تکنولوژی های صرفه جویی در مصرف انرژی انجام شده است . وقتی که جدا سازی اجزایی که خواص شیمی فیزیکی یکسان دارند مطرح می شود ، مشکل انرژی نیز بیشتر می شود. مثلا" جداسازی مخلوطها ی آروماتیک/آلیفاتیک ( مثل بنزن / سیکلو هگزان در واحد تولید(BTX ایزومرهای Xylene و تولید حلالهای خاص با غلظت پایین آروماتیکها؛ برای مثال در صنعت رنگسازی .فرآیندهای مرسوم پر مصرف انرژی دراین نوع جدا سازی ها بکار برده می شوند . مثل تقطیر که به علت نزدیکی نقطه جوش اجزاء ویا وجود نقطه آزئوترپ هزینه زیادی دارند . با توجه به پیچیدگی وهزینه زیاد فرآیند
های مرسوم ، تکنولوژی جدا سازی با غشاء ، در سالهای اخیربه عنوان جانشین موفقیت آمیز، مطالعه شده، است.درمواردی که این فرایندها محدودیت پیدا می کنند ؛مثل نقطه آزئوتروپ در تقطیرpervaporationیکگزینه سادة جانشین و اقتصادی می باشد.دراین مقاله یک بررسی گسترده در مطبوعات علمی بر روی غشاهای مطالعه شده در جداسازی آروماتیکها ازغیرآروماتیکها ارائه شده است