سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار و استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانش
غلامرضا پزشکی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار و استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانش
محمد چیذری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار و استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانش

چکیده:

کارآفرینی با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها رابطه تنگاتنگی دارد و امروزه یکی از شاخص های توسعه در کشورهای روبه رشد محسوب می شود. به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند پیشرفت و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و پیشرو تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شماری از افراد جامعه را که دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند به آموزش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه هدایت کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر اشتغال به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم یک کشور به خصوص قشر جوان تلقی می شود ایجاد و توسعه روحیه کارآفرینی در افراد امری ضروری به نظر می رسد به همین خاطر این مقاله به بررسی نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال می پردازد.