سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات از جدیدترین دستاوردهای بشری اند که به نظر می رشد توانایی ها و قابلیت های بسیاری را برای جامعه انسانی عرضه نموده اند و انتظار می رود بتوانند در رفع مشکلات موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند. بسیاری در سراسر جهان براین عقیده اند که تسریع و تعدیل فرآیند دانش و اطلاعات از طریق فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی نقش بسیار کلیدی در دستیابی به توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار در زمینه های مختلف به خصوص کشاورزی ایفا خواهند نمود. به طوری که جامعه مبتنی بر دانش و اطلاعات به عنوان الگوی توسعه پایدار شناخته می شود. در آستانه هزاره سوم توسعه پایدار هنوز در زمینه های مختلف به خصوص کشاورزی امنیت غذایی و مستئل وابسته به آن مهمترین چالش های جهانی محسوب می شوند که پاسخی امیدوار کننده به آنها داده نشده است. یه همین خاطر نوآوری های فن شناختی در عرصه اطلاعات می بایست به کار گرفته شوند تا بتوانند در این عرصه ها نیز اثر بخش، کارایی مطلوب داشته باشند. در این تحقیق مفاهیم توسعه کشاورزی پایدار و فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین اهمیت، کاربرد و پیامدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرند.