سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پورقاسمی –

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش نوع خطرات و عوامل زیان آور موجود در محیط کار استفاده از روشهای فنی و مهندسی و پیچیدگی انواع کار و شرایط محیط کار، استفاده از روشهای فنی و مهندسی به تنهایی برای پیشگیری و مقابله با شرایط ناایمن کافی نبوده و لازم است که تدابیری برای تکمیل راهکارهای مورد استفاده اندیشیده شود. با توجه به نقش عامل انسانی در بنگاههای صنعتی و تولیدی و اثرات ویژگی های فرهنگی این عامل بر وقوع حوادث در مقاله حاضر به بررسی اجمالی تاثیرات فرهنگ ایمنی بر موفقیت نظامهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست پرداخته شده است و پس از بحثی درباره سیر تحول راهکارهای کاهش حوادث و نگاهی کوتاه بر تعاریف واژه های کلیدی، با تشریح مدلهایی به فرایند ارتقا سطح فرهنگ ایمنی در سازمانها پراخته شده است.