سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مهاجری – مشاور سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی

چکیده:

آژانس ملی اشتغال فرانسه ANPE به موجب فرمانی در ژوئیه ۱۹۶۷ تاسیس گردید. وظیفه آژانس در بدو امر سر و سامان دادن به امور سازمانهای متولی اشتغال بود که پس از جنگ جهانی دوم بوسیله وزارت کار تشکیل شده بود. تصمیم به تاسیس این سازمان نوپا بدان جهت اتخاذ گردید که دولت موسسات موجود را کهنه و غیر موثر تشخیص داده بود. در آن سالها هنوز مشکل بیکاری بعنوان یک تهدید اجتماعی وجود نداشت و عموماً فکر اشتغال کامل یا بیکاری در حد صفر را در سر می پروراندند. اما این رویاهای شیرین چندان دوام نیافت چرا که دوران سازندگی پس از جنگ جهانی دوم به تدریج سپری می شد و تحول صنعتی رفته رفته ماشین را جایگزین نیروی انسانی می نمود و در نتیجه معضل بیکاری به صورت یک واقعیت تلخ شدت می یافت.