سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین ابیضی اسفهلان –

چکیده:

اسطوره ها با اینکه به ظاهر اموری خیالی و غیر واقعی هستند ولی ریشه در باورها، اعتقادات و اندیشه های یک ملت دارند.این مقاله به بررسی اجمالی مقوله اسطوره ، ارائه تعاریفی از اسطوره ، تحقیق در باره خیال یا واقعیت بودن آن ، بیان رابطه موجود میان اسطوره و شعر ، ذکر اساطیر ایران و در نهایت به کیفیت تجلی اسطوره در شعر نو و اشعار نیما یوشیج می پردازد و اهداف اسطوره پردازی را در شعر نیما مورد بررسی قرار می دهد.