سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدتقی عراقی – مدیرعامل اسبق شرکت گاز تهران بزرگ
حسن عراقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
بهمن احمدی توانا – مدیر آموزش های کوتاه مدت پژوهشکده سوانح طبیعی
سارا کهربای منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:
آشنائی با شریان های حیاتی و اهمیت آن در بحران های طبیعی نظیر زلزله، آشنائی با مولفه های آسیب پذیر شامل تاسیسات و شبکه موجود در شهرها و پتانسیل خطر زائی هر یک از مولفه ها و در نهایت نگاه مدیریتی به آمادگی و فعالیت های قبل از بحران و واکنش های سریع پس از بحران در یک دوره کوتاه پس از رخداد ارائه شده است. از میان شریان های حیاتی چهار بخش آب، برق، گاز و مخابرات بررسی شده است و شبکه راه ها و راه آهن به علت اهمیت بحث، جداگانه باید بررسی گردد