سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود فتاحی – کارشناس ارشد بیبان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

کشور چین سومین کشور پهناور دنیا با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر و تنوع اب و هوایی زیاد از جمله کشورهایی است که درمناطق مرکزی و شمال غربی خود با مساله بیابان زایی روبروست عوامل موثر بر روند بیابان زایی مناطق مبتلا به که اعلام شده است بالغ بر ۲۷ درصد سطح کشور چین را در بر میگیرد کم و بیش مشابه عوامل طبعی و انسانی موثر بر بیابان زایی در کشور ما ایران است در محافل و مجامع مختلف بین المللی این کشور همراه به عنوان کشوری موفق در امر کنترل فرسایش بادی و مهار بیابان زایی قلمداد می گردد و پرواضح است که انتقال و تبادل این تجربیات در ارایه روشهای بهتر کنترل فرسایش بادی در کشورمان می تواند موثر باشد دهمین دوره بین المللی اموزش علوم و تکنولوژی کنترل بیابان و فرسایش بادی به همت موسسه تحقیقات کنترل بیابان در گانسوی چین طی مرداد و شهریور سال ۸۳ برگزارگردید. در طول این دوره اخرین اقدامات و تکنیکهای مهار بیابان زایی و کنترل فرسایش بادی انجام شده در ۳ استان مرکزی چین از نزدیک مورد بررسی قرارگرفت.