سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید حسین پور – دکترا جنگلداری و کارشناس دفتر امور کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنام

چکیده:

زیتون وحشی (Olea ferruginea) یکی از گونه های زیتون موجود در کشور می باشد که بصور خودرو در کوهستانهای شمالی خلیج فارس و دریای عمان از ارتفاع ۱۴۰۰-۲۵۰۰ متر از سطح دریا بین ۲۶ تا ۲۹ درجه عرض شمالی پراکنده شده است. امروزه پوشش گیاهی این نواحی شدیدا مورد دستبرد و تخریب قرار گرفته و وضع کاملاً نامناسبی پیدا کرده است کهنتیجه آن را در شدت و حجم تخریب و فرسایش خاک منطقه می توان ملاحظه نمود.