سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ریاحی – پژوهشگر بنیاد توسعه فردا ودانشجوی کارشناسی رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه

چکیده:

نیروی انسانی کارآمد ومتخصص یکی از اساسی ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب میشود و هرچقدر که یک کشور از غنای نیروی انسانی متخصص و متفکر برخوردار باشد، آن کشور توان بالاتری در ارائه خلاقیت، نوآوری و ابتکارات را دارا می باشد.
با توجه به نقش و جایگاه نخبگان در تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور و استفاده از این سرمایه های عظیم معنوی، باید اذعان نمود که در دنیای امروز پدیده مهاجرت نخبگان از عوامل موثر عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه و جهغن سوم به حخساب می آید. در سالهای اخیر، علیرغم نیاز شدید کشور به کار و فعالیت قشر فرهیخته جامعه، در ساله تعداد کثیری از متخصصان، نخبگان وسرمایه های علمی کشور تصمیم به مهاجرت به کشورهای دیگر می گیرند. اگر این کشور برای تحقق چشم انداز تلاش می نماید باید به مساله آموزش و اشتغال صحیح و کارامد برای نخبگاننیز اهتمام ویژه بنماید.
در این مقاله به تعریفی اجمالی از نخبه و نخبگان بیان کوتاهی از سیر تاریخیمهاجرت نخبگان در ایران و عوامل مهاجرتنخبگان اشاره شده است. کشورهای حوزه سیاسی که در زمینه جذب نخبگان تلاشکرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند.
در پایاناین مقاله به بیان جایگاه نخبگان در چشم انداز ۲۰ ساله اشاره و به اقداماتی که برای تبیین چشم انداز ۲۰ ساله در حوزه آموزش عالی، حفظ و جذب نخبگان باید لحاظ نمود اشاره می نماید.