سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

یزدان منصوریان – دانشجوی دکترای کتابدار و اطلاع رسانی دانشگاه شیفلد انگلستان

چکیده:

تبیین مفهومی تحت عنوان وب نامرئی، تشریح بخشهای مختلف آن و مروری گذرا بر منابع موجود دراین زمینه محور اصلی این نوشتار را به خود اختصاص داده است. اهمیت کمی منابع اطلاعاتی موجو در اینبهخش از محیط وب به لحاظ حجم قابل توجه آن و اهمیت کیفی اینمنابع به لحاظارزش اطلاعاتی انها نیز در این مقاله مورد توجه واقع شده است. مقاله حاضر نشان می دهدکه چگونه بخش نامرئی محیط اطلاعاتی وب مجموعه ای به مراتب بزرگتر از نیمه مرئی و دسترس پذیر این شبکه جهانگستر است وچرا حجم اطلاعات نهفته در وب نامرئی به مراتب بیشتر از بخش آشکار آن است . همچنین چگونگی عملکردموتورهای جستجو و مشکلات عمده انها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن روشهای کاهش سطح ناپیدایی اطلاعات در محیط وب و افزایش سطح دسترس پذیری اطلاعات در این محیط نیز مورد توجه قرار گرفته است.