سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود ابراری – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
شهروز اقبال زاده – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

یکی از مهمترین سازه هایی که در طرح شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان اجرا گردید، سیفون کامیاران است . این سیفون ۱۱۲۱ متر طول دارد و در قسمتی از مسیر خود از زیر رودخانه کامیاران، استادیوم ورزشی و پاره ای از نقاط مسکونی و تجاری شهرکامیاران عبور کرده و بخش عمده آن با استفاده از لوله های بتونی مسلح پیش تنیده به قطر داخلی ۲۰۰۰ میلی متر اجرا گردیده است. این سیفون دارای تعدادی اتصالات فولادی پیش ساخته نظیرزانویی و در یچه آدم رو و شیر تخلیه و دریچه STOP LOG است. با استفاده از تکنیک لوله رانی از زیر بلوار اصلی شهر و ساختمان های تجاری و مسکونی عبور نموده است . حمل لوله ها ی بتنی مسلح پیش تنیده مورد نظر که قطر خارج ی قسمت مادگ ی آنها ۲۷۰۰ میلی متر ا ست، بار ترافیکی محسوب شده و در نتیجه هزینه حمل آنها به طور چشمگیر افزایش می یابد . به دلیل تغییرات چشمگیر در جنس زمین و شرایط متفاوت پایدار ی خاک پی کن ی به روش ها ی مختلف انجام گرفته است، به نحو ی که در برخ ی نقاط پی کنی قائم در برخ ی نقاط شیب دار و در برخی نقاط برای جلوگیر ی از رانش خاک؛ دیوار نگهدارنده جلو ی دیواره پی احداث گردید و در جا ی دیگر ی نوع ی سپر محافظ اجرا گردید تا از ریزش و حرکت دیواره جلوگیر ی کند. برا ی بارگیر ی، بارنداز ی و نصب لوله ها در ترانشه از بالابرها ی با ظرفیت ضها ی ۴۰ و ۱۰۰ تن استفاده شده است . برای حرکت افق ی لوله ها در داخل ترانشه ونصب کامل لوله تا آببند ی از جک ها ی هیدرو لیک ی افقی استفاده گردیده است. برای کنترل سطح آب زیر زمین ی در حین عملیات از زهکش ها ی رو باز به صورت ثقل ی و پمپاژ به صورت تواءم با توجه به ضرورت استفاده شده است. عبور از زیر فاضلاب ها ی اصل ی شهر که در حال بهره بردار ی قرار داشت، با استفاده از نقب زن ی افق ی و حفاظت آن انجام گرفت . از زیر بلوار اصل ی شهر و خطوط لوله اصل ی گاز، آب شرب و فیبر نور ی گذر با استفاده از لوله ران ی انجام شد . در این مقاله، روش اجرای کار در مراحل مختلف به طور مصور تشریح شده و برای همکارانی که به هر طریق در گیر طرح های اجرایی هستند، نکات مهم اجرایی بازگو شود . در عین حال در ارتباط با مسائل قراردادی به پاره ای نکات که بنظر نگارندگان اهمیت دارند و توجه به این نکات در قرار دادها از مشکلات دستگاه نظارت و کارفرما می کاهد؛ اشاره شده است.