سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیما نظری – کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان

چکیده:
این مقاله در ابتدا به بیان مفهوم کارآفرینی سازمان و اهمیت و ضرورت آن در سازمان می پردازد. سپس ساختار کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت ابعاد و جنبه های کارآفرینی سازمانی از دید چندین محقق بیان می گردد و در پایان راهبردهای اصلی جهت ایجاد کارآفرینی سازمانی مورد بحث قرار می گیرد. مقاله حاضر از نوع تحقیقات بنیادی نظری و روش آن توصیفی – تحلیلی می باشد. همچنین مطالعات به صورت کتابخانه ایی و ابزار گرداوری اطلاعات از طریق فیش برداری بوده است.