سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن رضا زین ابادی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی
محمدرضا بهرنگی – استاد و عضو هیئت علمی

چکیده:

امروزه معلمان موفق مدارس اثربخش معلمانی هستندکه داوطلبانه اختیاری بدون چشمداشت افزون بر انتظارات و الزامات رسمی نقش خود برای کمک به مدیر معلمان و دانش اموزان تلاش می کنند امروزه در ادبیات موجود این تلاشهای سودمند رفتارهای شهروندی سازمانی یا OCB نامیده می شوند این متغیر علیرغم قدمت آن در سازمانهای غیر اموزشی متغیری نوپا برای معلمان است این مقاله با بررسی و تحلیل شواهد موجود بیان ضرورتهای این متغیر برای مدارس امروز و نیز پرداختن به ریشه های پژوهش و برخی از دستاوردهای مهم پژوهشی به دو دیدگاه نوین شامل رفتارهای شهروندی گروهی معلمان GOCB و رفتارهای شهروندی اجباری معلمان COCB اشاره کرده و با تحلیل محتوای ابزارهای موجود نشانگان OCB معلمان را در ۶ طبقه معرفی می کند در فرجام برخی از عناوین مهم برای اغازگری پژوهش در مدارس کشور ذکر می شود.